Cursus Weerbaarheid & de (sport)vereniging


Weerbaarheid speelt op verschillende terreinen een rol binnen een vereniging. Denk daarbij aan de steeds groter wordende rol en invloed van sociale media, de mondigheid van ouders en kinderen en rivaliteit die kan spelen tussen verenigingen, spelers, staf en toeschouwers op en rond het veld. Dat vraagt behoorlijk wat van vrijwilligers, bestuursleden, trainers, coaches en (bege)leiders. Met de cursus Weerbaarheid & de (sport)vereniging focussen we op hetgeen binnen jouw vereniging binnen het thema weerbaarheid van belang is: (zelf)vertrouwen, zelfbeheersing, durven vragen, nee zeggen, grenzen stellen, voor jezelf opkomen, opkomen voor anderen, anderen aanspreken op hun gedrag en respect voor jezelf en anderen. We gebruiken daarbij als basis de methodiek Rots en Water. De cursus kent een basisstructuur, waarbinnen maatwerk geleverd zal worden op grond van de vragen, behoeften en leerdoelen van de deelnemers.

Deze groepscursus van in totaal acht contacturen is fysiek-mentaal van aard. Dat wil zeggen dat er een combinatie is van theorie en praktijkoefeningen. Niet alleen hoor je wat je kunt doen in een bepaalde situatie, maar bovenal hoe je dat kunt doen. Tijdens de cursus oefen en leer je hoe je in bepaalde situaties de opdrachten kunt vertalen in een positieve sterke mentale uitstraling en lichaamshouding. Wanneer je hier bewust van bent, kun je door jouw positieve voorbeeld van enorme waarde zijn voor jouw omgeving. Dit kun je toepassen bij je vereniging, thuis, op je werk en elders. De training wordt afgesloten met een speciale herinnering en een certificaat van deelname.

De cursuslocatie, data en kosten spreken we graag met je af. Indien je het contactformulier invult en verstuurt, nemen we contact met je op om dit af te stemmen.

Cursus Weerbaarheid & de (sport)vereniging