Weerbaarheid & de (sport)vereniging


Weerbaarheid speelt op verschillende terreinen een rol binnen een vereniging. Denk daarbij aan de steeds groter wordende rol en invloed van sociale media, de mondigheid van ouders en kinderen en rivaliteit die kan spelen tussen verenigingen, spelers, staf en toeschouwers op en rond het veld. Met de training Weerbaarheid & de (sport)vereniging focussen we op hetgeen binnen uw vereniging van belang is: (zelf)vertrouwen, zelfbeheersing, durven vragen, nee zeggen, grenzen stellen, voor jezelf opkomen, opkomen voor anderen, anderen aanspreken op hun gedrag en respect voor jezelf en anderen. We gebruiken daarbij als basis de methodiek Rots en Water. De training kent een basisstructuur, waarbinnen altijd maatwerk geleverd zal worden op grond van de behoeften en leerdoelen van u als deelnemer.

Deze groepstraining van acht contacturen is fysiek-mentaal van aard. De theorie en praktijkoefeningen brengen taal en fysieke beleving in harmonie: niet alleen zeggen wat u kunt doen in een situatie, maar bovenal hoe u dat kunt doen. Tijdens de training oefent en leert u hoe u in bepaalde situaties de opdrachten kunt vertalen in een positieve sterke mentale uitstraling en lichaamshouding. Hierbij beleeft u succeservaringen, waarop een groei in oplossingsbekwaamheid kan ontstaan, die vanaf dat moment bij de vereniging en elders toegepast kan worden. De training wordt afgesloten met een speciale herinnering en een certificaat van deelname.

De trainingslocatie, data en kosten spreken we graag met u af. Indien u het contactformulier invult en verstuurt, nemen wij contact met u op om dit af te stemmen.

Weerbaarheid & de (sport)vereniging