Sportcafé


Het Sportcafé is een informele werkwijze om een informatieavond te beleggen voor verenigingen en overige sportaanbieders in uw gemeente of regio. Door middel van diverse presentaties, interactieve workshops, thema’s en werk- en gespreksvormen kunnen de bezoekers enerzijds de gemeente input leveren ten aanzien van (wenselijk) beleid, behoeften of aandachtspunten en anderzijds kunnen kennis uitgewisseld en handvatten geboden worden om op verenigingsniveau toe te passen en hun winst mee te doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als landelijke sportontwikkelingen, trends en kansen, het gemeentelijk subsidiebeleid, vrijwilligerswerving, -cursussen- en -ondersteuning, omgaan met ‘lastig’ gedrag van jeugdspelers, waarden en normen bij de club, enzovoorts.

De Sportcafés die wij organiseren en verzorgen kenmerken zich door laagdrempeligheid en praktische waarde voor de verenigingen en gemeente. Het is een ideale ontmoeting tussen beleidsmakers, bestuursleden, trainers, vrijwilligers, sporters en overige betrokkenen in een ongedwongen sfeer.

Heeft u interesse in een Sportcafé in uw gemeente? Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 06 488 10 508 of info@themovementcompany.nl

Sportcafé