Sportcafé


Het Sportcafé is een informele manier om een informatieavond te organiseren en verzorgen voor verenigingen en overige sportaanbieders in je gemeente of regio. Door middel van diverse presentaties, interactieve workshops, thema’s en werk- en gespreksvormen, kunnen de bezoekers enerzijds de gemeente input leveren ten aanzien van (wenselijk) beleid, behoeften of aandachtspunten en anderzijds wordt kennis uitgewisseld en praktische handvatten geboden om bij de vereniging toe te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als landelijke (sport)ontwikkelingen, trends en kansen, het gemeentelijk subsidiebeleid, vrijwilligerswerving, -cursussen- en -ondersteuning, pedagogische hulpvragen, zoals omgaan met ‘lastig’ gedrag van jeugdspelers, waarden en normen bij de club, enzovoorts.

De Sportcafés die wij organiseren en verzorgen kenmerken zich door laagdrempeligheid en praktische waarde voor de verenigingen en gemeente. Het is een ideale en informele ontmoeting tussen beleidsmakers, bestuursleden, trainers, coaches, vrijwilligers, commerciële sportaanbieders, sporters en overige geïnteresseerden in een ongedwongen sfeer.

Heb je interesse in een Sportcafé in jouw gemeente? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Sportcafé