Intervisie


Bent u benieuwd hoe collega’s van anders organisaties vraagstukken oplossen? Wilt u andere mensen kritisch laten meedenken in de uitdagingen die u ervaart? Vindt u het leuk om iemand nieuwe inzichten mee te geven? Misschien is intervisie dan iets voor u!

In de cursus intervisie leert u met uw team gebruik te maken van de gesprekstechniek intervisie. In drie contactmomenten, onder begeleiding van de cursusleider, leert u om als teamlid vraagstukken en casussen bespreekbaar te maken en mogelijke oplossingen aan te dragen.

De waarde van de intervisietechniek is met name dat teamleden zich verdiepen in de problematiek en uitdaging van de ander en niet direct een oordeel vellen en de inbrenger hun eigen oplossing opleggen. Juist door vragen te stellen en verdieping te zoeken gaan we naar de kern van het probleem. Zo laat u de inbrenger van de casus zelf eigenaarschap en zeggenschap behouden. De inbrenger maakt zelf een keuze uit de vele mogelijke oplossingen die het team aandraagt en geeft hen terugkoppeling over het verdere verloop van het proces.

Deze cursus is door onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties in te kopen. Neemt u contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via
06 488 10 508 of info@themovementcompany.nl.

Intervisie