Week van de Werkstress

Week van de Werkstress
Mentale gezondheidsproblemen behoren tot de belangrijkste oorzaken van verzuim van werk. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het individu, maar ook voor het bedrijfsleven, de economie en daarmee voor de gehele maatschappij. Zowel de politiek als werkgevers onderkennen het belang van mentaal gezonde werknemers. Recent Nederlands onderzoek wijst uit dat 8 van de 10 werkgevers de mentale gezondheid van werknemers als een belangrijke indicator van het succes van het bedrijf beschouwt. In dit zelfde onderzoek geeft 40% van de ondervraagden aan maatregelen te hebben genomen ter bevordering van de mentale gezondheid, met name gericht op persoonlijke groei, bevlogenheid en vitaliteit.
[Bron: Trimbos instituut]

Hoe staat het met jou? Zit jij lekker in je vel? Wij staan voor je klaar. Tip: klop eens bij je werkgever aan of er coachingsbudget voor je beschikbaar is.
Week van de Werkstress


< TERUG